Η V.M.S δραστηριοποιείται στις μονώσεις από το 1990 και χρησιμοποιεί για τις ανάγκες των έργων της, πιστοποιημένα συστήματα υψηλής τεχνολογίας

  1. ψεκασμό συστημάτων σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης,
  2. ψεκασμό συστημάτων πολυουρίας,
  3. εφαρμογή ρητινικών στεγανοποιητικών συστημάτων.

Ο ψεκασμός πολυουρεθάνης  και πολυουρίας, απαιτούν κατά την διάρκεια της εφαρμογής τους, την χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

Παράλληλα η χρήση των συγκεκριμένων μηχανημάτων στις μονώσεις γίνεται μόνον από εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

Εφαρμογή στις μονώσεις

Κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων ψεκασμού πολυουρεθάνης και ψεκασμού πολυουρίας, είναι επιβεβλημένος, βάσει των τεχνικών προτύπων (π.χ το ευρωπαϊκό πρότυπο αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης ΕΝ-14315-2), ο έλεγχος και η καταγραφή των κλιματολογικών συνθηκών,  (π.χ η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία του αέρα, η θερμοκρασία και η απόλυτη υγρασία της επιφάνειας, το σημείο δρόσου κλπ).

Επίσης είναι απαραίτητη η λεπτομερής συντήρηση, και η  ρύθμιση σημαντικών παραμέτρων των μηχανημάτων, όπως η θερμοκρασία των υλικών (πολυουρεθάνης, ή πολυουρίας) καθώς και η πίεση αυτών κατά την διαδικασία του ψεκασμού.

Το σύνολο των παραπάνω προελέγχων καθώς και πλήθος άλλων ελέγχων κατά την διάρκεια του ψεκασμού των υλικών (όπως η λήψη δείγματος πολυουρεθάνης προς μέτρηση της πυκνότητας του εφαρμοσμένο υλικού), αποτελούν βασικές παραμέτρους διασφάλισης ενός τεχνικά άρτια εγκατεστημένου συστήματος μόνωσης, το οποίο θα διαρκέσει στο χρόνο, προσφέροντας τόσο στην στεγανότητα, όσο και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα μηχανήματα-μονάδες, που χρειάζονται για την εφαρμογή των συστημάτων στις μονώσεις, είναι εγκατεστημένα σε ειδικά διαμορφωμένα van.

Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμη και ως φορητά mini εργοστάσια παραγωγής μονωτικών υλικών.

Ως τέτοια λοιπόν, οφείλουν να διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος χρήσει διαδικασιών ελέγχου, όπως συμβαίνει και στις συνηθισμένες μη φορητές μονάδες παραγωγής.

Η V.M.S έχοντας πάντα ως βασικό στόχο την υψηλή ποιότητα στην εκτέλεση των τεχνικών έργων, έχει εγκαταστήσει και τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO:9001.

Υπεύθυνος των συνεργείων εφαρμογής  και της λειτουργίας και ελέγχου του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO:9001, είναι ο κύριος Παναγιώτης Βλ. Σπυρόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός.

Ο κύριος Σπυρόπουλος  συνδυάζει την ακαδημαϊκή μόρφωση, με την σχεδόν 25ετή εμπειρία στο αντικείμενο.