Ενεργειακή αξιολόγηση

Η Ενεργειακή Αξιολόγηση του κτιρίου είναι πολύ σημαντική, τόσο για την αξία του ακινήτου όσο και για την περιβαλλοντική πορεία του πλανήτη.

Η οικονομική αξία του κτιρίου επηρεάζεται άμεσα από το πιστοποιητικό ενέργειας, που απαιτείται τόσο κατά την πώληση, όσο και κατά την μίσθωση.

Το βασικό ερώτημα, που τίθεται είναι το εξής:

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αντικατοπτρίζει την πραγματική ενεργειακή απόδοση του κτιρίου;

Με τα έως και σήμερα δεδομένα, τόσο στα κτίρια πριν από τον Κ.Ε.Ν.Α.Κ, όσο και στο σύνολο των επεμβάσεων του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον  η Ενεργειακή Επιθεώρηση διεξάγεται βάσει αξιολόγησης του τιμολογίων αγοράς υλικών, που θα προσκομίσει ο ιδιοκτήτης στον επιθεωρητή και όχι από τον πραγματικό έλεγχο του κτιρίου.

Είναι γνωστό πως η  θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους (οροφή-τοιχοποιία κλπ) αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Ενεργειακής του Απόδοσης.

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες επεμβάσεις, που επηρεάζουν το Ενεργειακό Αποτύπωμα (κουφώματα, υαλοπίνακες, λέβητας κλπ), η θερμομόνωση αποτελεί επέμβαση, που συνήθως δεν επιδέχεται καν οπτικό έλεγχο, αφού καλύπτεται  από ποικίλα στοιχεία (επιχρίσματα, κονιάματα, κεραμικά κλπ).

Πόσο σίγουρος μπορεί να είναι ένας υποψήφιος αγοραστής, ή μισθωτής ακινήτου για την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού, που βασίζεται σε έλεγχο τιμολογίων και όχι ουσιαστικό έλεγχο; 

Η θερμογράφιση ενός κτιρίου, σε συνδυασμό με την μέτρηση του συντελεστής θερμοπερατότητας U, αποτελούν τον μοναδικό αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο και θα έπρεπε να συνοδεύουν ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Οι εξειδικευμένοι ενεργειακοί μηχανικοί της V.M.S παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Ενεργειακής Επιθεώρησης-Αξιολόγησης, και Θερμογραφίας τόσο στον κτιριακό, όσο και στο βιομηχανικό τομέα.