Βιομηχανία-Ναυτιλία

Η τεχνική πρόταση της V.M.S, ακολουθεί και τηρεί απαρέγκλιτα το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-14315-1 και ΕΝ-14315-2, καθώς και τις οδηγίες του γερμανικού τεχνικού εγχειριδίου,  “Arbeitsunterlage zur Vorbereitung auf die Prüfung von PUR Dachspritzschäumern / MPA-NRW & FIW-München“.

Η V.M.S τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN-ISO-9001, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης και την εφαρμογή ρητηνικών συστημάτων στεγανοποίησης.

Η εκτέλεση του έργου διεξάγεται από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς της V.M.S, οι οποίοι διαθέτουν ευρωπαϊκή-εθνική πιστοποίηση, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO/IEC- 17024, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης.

Η V.M.S, πληροί την εθνική νομοθεσία, βάσει της οποίας τα τεχνικά έργα των κτιριακών μονώσεων, πρέπει να διεξάγονται από συνεργεία, που διαθέτουν σχετική κρατική πιστοποίηση από το Ε.ΣΥ.Δ.

Η V.M.S, διαθέτει πιστοποίηση από τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο πολυουρίας (Polyurea Development Association), αναφορικά με την εφαρμογή συστημάτων πολυουρίας.

Η V.M.S είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία, που διαθέτει στο δυναμικό της μηχανικό, ο οποίος ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπαίδευση του European Industrila Insulation Foundation στην Αγγλία και πιστοποιήθηκε ως ενεργειακός επιθεωρητής βιομηχανικών μονώσεων TIPCHECK.

European Industrial Insulation Foundation

Είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία, που διαθέτει στο δυναμικό της μηχανικό, ο οποίος ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπαίδευση του European Industrial Insulation Foundation στην Αγγλία και πιστοποιήθηκε ως ενεργειακός επιθεωρητής βιομηχανικών μονώσεων TIPCHECK.