Πιστοποιημένα συστήματα μόνωσης ταράτσας [παλαιότερης κατασκευής]

Η τεχνική πρόταση της V.M.S αναφορικά με την μόνωσης της ταράτσας μίας παλαιότερης κατασκευής, ακολουθεί και τηρεί απαρέγκλιτα το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-14315-1 και ΕΝ-14315-2, καθώς και τις οδηγίες του γερμανικού τεχνικού εγχειριδίου “Arbeitsunterlage zur Vorbereitung auf die Prüfung von PUR Dachspritzschäumern / MPA-NRW & FIW-München“, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης, ως μονωτικό μέσο (θερμομόνωσης και στεγανοποίησης) ταρατσών.

Η εκτέλεση του έργου διεξάγεται από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς της V.M.S, οι οποίοι διαθέτουν ευρωπαϊκή-εθνική πιστοποίηση, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO/IEC- 17024, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης.

Η V.M.S, πληροί την εθνική νομοθεσία, βάσει της οποίας τα τεχνικά έργα των κτιριακών μονώσεων, πρέπει να διεξάγονται από συνεργεία, που διαθέτουν σχετική κρατική πιστοποίηση από το Ε.ΣΥ.Δ.

Αναφορικά με την φόρτιση της επιφάνειας:

Με την παραπάνω πρόταση η επιφάνεια φορτίζεται μόνον με ~2,5kg/m2
Η φόρτιση αυτή είναι κατά πολύ χαμηλότερη των πιστοποιημένων αντιπροτάσεων της αγοράς, οι οποίες κυμαίνονται από 45 έως 150kg/m2 και είναι κατά συνέπεια ιδανική για παλαιότερες και καταπονημένες από σεισμούς κατασκευές.