ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ έλαβε η VMS, η οποία δραστηριοποιείται  στις μονώσεις από το 1990, αποτελώντας μία από τις πλέον αναγνωρισμένες τεχνικές εταιρείες στο χώρο.

Με πλήθος σημαντικών έργων στην ελληνική επικράτεια η βασική της αρχή είναι:

γνώση και τεχνική κατάρτιση  αποτελούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εκτέλεση τεχνικά άρτιων έργων, μεγάλης διάρκειας.

Η V.M.S όντας μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης από το 2007, συμμετείχε το 2009-2010 στην επίσημη τεχνική εκπαίδευση που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από τον Πανελλήνιο σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης σε συνεργασία με τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης DIN CERTCO.

 

Οργανισμός πιστοποίησης

Ο DIN CERTCO είναι ο οργανισμός πιστοποίησης του ομίλου TÜV Rheinland και του DIN, του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης και τυγχάνει υψηλής εκτίμησης και αποδοχής τόσο στη Γερμανία,όσο και στο εξωτερικό για την ανεξαρτησία, την ουδετερότητα, την ικανότητά του και την εμπειρία πάνω από 40 χρόνια στον τομέα.

Τα τεχνικά πρότυπα και οι διαδικασίες πιστοποίησης είναι απαραίτητα ‘’εργαλεία’’, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατασκευή τεχνικών έργων.

Η τήρηση κανόνων ασφάλειας είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας του προσωπικού, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των πελατών.  Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εθνική οικονομία και θέτουν τα θεμέλια της ελεύθερης ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών.

Το training course και η αξιολόγηση

Η συγκεκριμένη τεχνική εκπαίδευση χαρακτηρίστηκε ως ένα υψηλού επιπέδου training course.  Η διάρκεια του ήταν 180 ώρες, και κάλυπτε το σύνολο των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων αναφορικά με τον τομέα των κτιριακών μονώσεων.  Κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης έλαβαν χώρα γραπτές εξετάσεις προς αξιολόγηση των συμμετεχόντων σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης.

 

Εκ μέρους της V.M.S συμμετείχε ο κύριος Βασίλειος Β. Σπυρόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος μετά την επιτυχημένη και με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία ολοκλήρωση των εξετάσεων, έλαβε την εγκεκριμένη από τον γερμανικό φορέα DIΝ CERTO  πιστοποίηση στις μονώσεις – στεγανοποιήσεις του κτιριακού τομέα.

Certification Din Certo