Στο πλαίσιο της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών στη βιομηχανική μόνωση, η διοίκηση τηςV.M.S

κατέληξε στην απόφαση πως ήταν επιβεβλημένη η  συμμετοχή της στο πλέον καταξιωμένο ευρωπαϊκό φορέα, που δραστηριοποιείται στον τομέα των βιομηχανικών μονώσεων, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον EiiF (European industrial insulation Foundation / ευρωπαϊκό ίδρυμα βιομηχανικής μόνωσης) με έδρα την Ελβετία.

Εταιρείες μέλη

Τα μέλη του συγκεκριμένου φορέα είναι οι ισχυρότερες ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής έργων για τη βιομηχανική μόνωση με παγκόσμια δραστηριότητα στο αντικείμενο, όπως:

  • Käfer
  • Bilfinger
  • Rockwall
  • Isover
  • Saint Gobain
  • Knauf

Στόχοι του ιδρύματος

Ένας από τους βασικούς στόχους του ιδρύματος (EiiF), είναι η διαρκής ενημέρωση των ευρωπαϊκών μονάδων βιομηχανικής παραγωγής, ως προς τα σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, που επιτυγχάνονται μέσω της σωστής θερμομόνωσης των εγκαταστάσεών τους (δεξαμενών, αγωγών, σωληνώσεων κλπ).

 

Tipcheck Audit στη βιομηχανική μόνωση

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενημέρωσης είναι και η διεξαγωγή ειδικών ενεργειακών επιθεωρήσεων-μελετών των εγκατεστημένων συστημάτων μόνωσης των βιομηχανιών, με σκοπό την σύνταξη μίας ολοκληρωμένης μελέτης αναφορικά με την θερμομονωτική συμπεριφορά των υφισταμένων συστημάτων μόνωσης, τις ενδεχόμενες επεμβάσεις βελτίωσης της θερμoμόνωσης, καθώς και το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης (payback time).

Οι συγκεκριμένες ενεργειακές επιθεωρήσεις Tipcheck Audit, διεξάγονται από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους (από τον Eiif) μηχανικούς, οι οποίοι αφού λάβουν μέρος σε συγκεκριμένη τεχνική εκπαίδευση, που διοργανώνεται από τον EiiF (European industrial insulation Foundation / ευρωπαϊκό ίδρυμα βιομηχανικής μόνωσης), συμμετέχουν σε εξετάσεις και αφού τις ολοκληρώσουν με επιτυχία, μπορούν πλέον να αποκαλλούνται Tipcheck Engineers και να διεξάγουν τις συγκεκριμένες ενεργειακές επιθεωρήσεις εξ’ ονόματος του EiiF.

Στο πλαίσιο της διαρκούς τεχνικής εκπαίδευσης των στελεχών της V.M.S, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χώρο των βιομηχανικών μονώσεων, ο κύριος Βασίλειος Β. Σπυρόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός (ένας εκ των ιδιοκτητών της V.M.S), έλαβε μέρος σε προγραμματισμένη διεθνή εκπαίδευση  του EiiF, (με συμμετοχή από 6 ευρωπαϊκές χώρες) που έλαβε χώρα το 2013 στο Darlighton του Ηνωμένου Βασιλείου και αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο των γραπτών εξετάσεων, είχε την τιμή να αποτελέσει τον πρώτο Έλληνα Tipcheck Engineer.