Ένα από τα πλέον σημαντικά και ιδιαίτερα απαιτητικά έργα, που ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία η V.M.S, αφορούσε τη  βιομηχανική μόνωση.

Το έργο

Η μόνωση της σφαιρικής δεξαμενής αποθήκευσης αμμωνίας  στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Φωσφορικών Λιπασμάτων ‘’ELFE ‘’ στην Νέα Καρβάλη το καλοκαίρι του 2011 σε συνεργασία με την ELFE.

Πριν λάβει χώρα η συνεργασία της ELFE  με την V.M.S, το σύνολο των έργων στη βιομηχανική μόνωση, αναλαμβάνονταν από γερμανικές κατασκευαστικές εταιρείες. Εκ του αποτελέσματος και βάσει της αξιολόγησης της V.M.S από την υπεύθυνη μελετών της ELFE, η άρτια εκτέλεση αυτού του ιδιαίτερα απαιτητικού βιομηχανικού έργου, ήταν ισάξια με αυτή των αντίστοιχων γερμανικών κατασκευαστικών εταιρειών.

Για να επιτευχθεί όμως αυτό το αποτέλεσμα χρειάστηκε ο συνδυασμός πολλών παραμέτρων, όπως:

  • Τεχνικό προσωπικό με υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένη εμπειρία σε έργα μονώσεων
  • Υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό,
  • Μα πάνω από όλα συστηματικό και αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.

Τις συγκεκριμένες απαιτήσεις η V.M.S τις κάλυψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ολοκλήρωσε το έργο με επιτυχία.

Ο ποιοτικό έλεγχος

Σε ότι αφορά στον ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας αντίστοιχων απαιτητικών τεχνικών έργων, όπου χρησιμοποιείται η σκληρή αφρώδης πολυουρεθάνη, καθ όλη την διάρκεια του έργου λαμβάνονταν σε καθημερινή βάση δείγμα από τον εφαρμοσμένο αφρό πολυουρεθάνης και στη συνέχεια ανεξάρτητο εργαστήριο, διεξήγαγε τον ποιοτικό-μετρητικό έλεγχο του υλικού, βάσει του σχετικού γερμανικού προτύπου DIN-18159-1

Βάσει του συγκεκριμένου προτύπου ελέγχονταν-μετρούνταν ιδιότητες του εφαρμοσμένου υλικού (σκληρή αφρώδης πολυουρεθάνη) όπως:

  • Η πυκνότητα
  • Η αντοχή σε συμπίεση με 10% πίεση, ή θλιπτική αντοχή
  • Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ
  • Η συμπεριφορά σε φωτιά
  • Η διατήρηση διαστάσεων σε υψηλή θερμοκρασία και υπό φορτίο
  • Η διατήρηση διαστάσεων σε χαμηλή θερμοκρασία
  • Η διατήρηση διαστάσεων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

 

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μετρήσεων, επιβεβαίωσαν για άλλη μία φορά το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και τον επαγγελματισμό της V.M.S και οδήγησαν τους υπευθύνους της ELFE, να βεβαιώσουν πως η V.M.S είναι σε θέση να υλοποιεί τεχνικά έργα υψηλών απαιτήσεων, όμοια με τις αντίστοιχες γερμανικές εταιρείες μονώσεων.