Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους με επιδότησης έως και 85% μπορούν να πραγματοποιήσουν τα νοικοκυριά, καθώς από τις 11 Δεκεμβρίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομω”.

Υπενθυμίζεται ότι το “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους 803 εκατ. ευρώ (κατανεμημένους ανά ) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων.

Σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό του Προγράμματος οι ιδιοκτήτες κατοικιών έχουν την δυνατότητα να κάνουν συνδυασμό επιχορηγήσεων, δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου να καλύψουν τα απαιτούμενα έξοδα, το ανώτατο ύψος των οποίων ανέρχεται στις 50.000€ ανά κατοικία.

Επιλέξιμη στο πρόγραμμα είναι μια κατοικία εφόσον:

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια.
  • Υφίσταται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετη.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Οι επιλέξιμες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης είναι οι εξής:

Πέραν των ήδη γνωστών επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (μόνωση κτιριακού κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, κ.ο.κ), στο νέο Πρόγραμμα είναι επιλέξιμες και επεμβάσεις που αφορούν στην ενεργειακή αυτονομία, στην ηλεκτρική φόρτιση οχημάτων, στα έξυπνα συστήματα (smart home)

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε 98  βασικές ερωτήσεις-απαντήσεις  (σχετικά με το Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”.  

μονώσεις κτιρίων