Τα συστήματα ψεκαστής πολυουρίας αποτελούν μία τεχνική στεγανοποίησης υψηλής τεχνολογίας, η οποία διαδόθηκε στην Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 90΄.

Για την εφαρμογή τους απαιτείται ειδικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Κατά την εφαρμογή των συστημάτων, μία μεμβράνη ενιαία χωρίς ραφές και με ιδιαίτερα υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές αποκτά 100% πρόσφυση με το υπόστρωμα, στεγανοποιώντας την επιφάνεια σε βάθος δεκαετιών.

Τα συστήματα στεγανοποίησης ψεκαστής πολυουρίας ΄΄προσφέρουν΄΄ στην εκάστοτε επιφάνεια  μακροχρόνια στεγανοποίηση,  προσδίδοντας σε αυτήν μηχανικές αντοχές αντίστοιχες ενός αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου 3-4mm.

Καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών στεγανοποίησης και καθιστουν την οποιαδήποτε επιφάνεια στεγανή και ικανή να δεχθεί βροχόπτωση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την εφαρμογή τους.

Τα συστήματα στεγανοποίησης ψεκαστής πολυουρίας μπορούν να δοθούν σε κυκλοφορία πεζών μέσα σε 1 ώρα από την εφαρμογή τους, ενώ αποκτούν πλήρως τις μηχανικές αντοχές τους σε 24 ώρες (χρήση βαρέων οχημάτων).

Η V.M.S δραστηριοποιούμενη στον τομέα των μονώσεων από το 1983 εφαρμόζει τα συστήματα στεγανοποίησης ψεκαστής πολυουρίας στα έργα της με επιτυχία από το 2010.