Η V.M.S δραστηριοποιείται στο χώρο των μονώσεων από το 1990, χρησιμοποιώντας την μέθοδο του ψεκασμού της σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης, έχοντας πάντοτε ως βασική της αρχή, πως μόνο η γνώση και η συνεχής τεχνική κατάρτιση αποτελούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εκτέλεση τεχνικά άρτιων έργων.

Συμμετοχή V.M.S

Έχοντας ήδη συμμετάσχει το 2009-2010 στην επίσημη τεχνική εκπαίδευση που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ) σε συνεργασία με τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης DIN CERTCO, η V.M.S δεν μπορούσε παρά να δώσει εκ νέου το παρόν, στην ιδιαίτερα σημαντική και μόνιμη προσπάθεια του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης σε ότι αφορά στην βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου των μονώσεων.

V.M.S έλαβε μέρος στον πρώτο κύκλο εθνικής-ευρωπαϊκής πιστοποίησης τεχνικών προσόντων, βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ISO/IEC-17024, που διοργανώθηκε από τον  Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ) σε συνεργασία με την DQS Hellas, υπό την ομπρέλα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) το 2014-2015.

 

Η πιστοποίηση

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί πολύ σημαντικό  βήμα για την διασφάλιση της ποιότητας των τεχνικών έργων μόνωσης και χαίρει τόσο εθνικής, όσο και ευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Ψεκασμός σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης - Πιστοποίηση ISO/IEC-17024 - απαραίτητη για την ανάληψη ενός έργου μόνωσης
Ψεκασμός σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης – Πιστοποίηση ISO/IEC-17024 – απαραίτητη για την ανάληψη ενός έργου μόνωσης

Το κύρος και την σπουδαιότητα του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, έρχεται να επιβεβαιώσει η εθνική νομοθεσία, αφού στο σύνολο των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π), που σχετίζονται με την κατασκευή τεχνικών έργων μόνωσης, υπάρχει πλέον απαίτηση η ανάληψη ενός έργου μόνωσης, να γίνεται από συνεργείο, το οποίο να διαθέτει της σχετική πιστοποίηση.

 

Παναγιώτης Β. Σπυρόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στον ενεργειακό τομέα

Εκ μέρους της V.M.S συμμετείχε ο Τεχνικός Διευθυντής της, κύριος Παναγιώτης Β. Σπυρόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος μετά την επιτυχημένη και με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία ολοκλήρωση των (θεωρητικών και πρακτικών) εξετάσεων, έλαβε την εγκεκριμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) εθνική-ευρωπαϊκή πιστοποίηση ISO/IEC-17024, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης.

 

Για άλλη μία φορά,  η V.M.S παρακολουθώντας στενά τις εθνικές και διεθνείς  τεχνολογικές εξελίξεις του χώρου των κτιριακών μονώσεων, είναι σε θέση να προσφέρει τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα μονώσεων, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις.