Πιστοποιημένες μονώσεις ταρατσών

Αποτελούμε μία από τις πλέον αναγνωρισμένες τεχνικές εταιρείες στο χώρο των μονώσεων, με πλήθος σημαντικών έργων στην ελληνική επικράτεια.
Οι δραστηριότητές μας ξεκινούν από το 1979 στο τομέα των μελετών θερμομόνωσης κτιρίων και βιομηχανικών χώρων.
Το 1983 αποτελεί την εναρκτήρια χρονιά και σε κατασκευαστικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τo καινοτόμo για την εποχή σύστημα ψεκασμού πολυουρεθάνης.
Το 2006 εφαρμόζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σύστημα στεγανοποίησης με ρευστές πολυουρεθανικές ρητίνες, πλήρως οπλισμένες με γαιούφασμα, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα εφαρμογής.

Μόνωση και σταθεροποίηση τοιχοποιίας

Η θερμομόνωση τοιχοποιίας σε μία υφιστάμενη κατοικία αποτελεί μία από τις βασικότερες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου.

Η πλειοψηφία όμως των υφιστάμενων ελληνικών κατασκευών, είναι κτίρια κτισμένα κυρίως μεταξύ του 1960-2000, των οποίων το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η εξωτερική δικέλυφη τοιχοποιία. Η συγκεκριμένη κατασκευαστική μέθοδος περιλαμβάνει δύο σειρές οπτολίθων (τούβλα), μεταξύ των οποίων υπάρχει κενό το οποίο συνήθως είναι της τάξεως των 6-10cm.

Την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους με επιδότησης έως και 85% μπορούν να πραγματοποιήσουν τα νοικοκυριά, καθώς από τις 11 Δεκεμβρίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομω”.