Αφρώδης πολυουρεθάνη για κτιριακή μόνωση με τη μορφή ψεκασμού
Μονώσεις, διαχείριση ποιότητας ISO-9001.
θερμομόνωση κατοικίας.
Βιομηχανική μόνωση.
βιομηχανική μόνωση.
Βιοκλιματική Δόμηση.
Κατά την διεξαγωγή της 9ης διεθνούς εκθέσεως Κατασκευές και Πράσινη Δόμηση 2010, η οποία έλαβε χώρα μεταξύ 7 και 10 Μαΐου 2010 στο Helexpo Palace στο Μαρούσι, διεξήχθη τεχνική ημερίδα (στις 8 Μαΐου) με θέμα Μόνωση και Βιοκλιματική Δόμηση
 2Read more
σκληρή πολυουρεθάνη
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ