Θερμογραφία

Το πεδίο εφαρμογής των θερμογραφικών ελέγχων παρουσιάζει μεγάλο εύρος.

  •  Έλεγχο μονώσεων
  •  Έλεγχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης
  •  Έλεγχο θερμογεφυρών
  •  Έλεγχο αεροσταγανότητας κουφωμάτων
  •  Ενεργειακή αξιολόγηση κτιρίων
  •  Έλεγχο κατά την παραλαβή τεχνικών ενεργειακών έργων
  •  Ανίχνευση υγρασίας
  •  Ανίχνευση διαρροών σωληνώσεων

Οι πιστοποιημένοι θερμογράφοι-μηχανικοί (Infraspection IR Level-I) και ο σύγχρονος θερμογραφικός εξοπλισμός  της εταιρείας μας, σας παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  θερμογραφίας τόσο στον κτιριακό, όσο και στο βιομηχανικό τομέα