Αφρώδης πολυουρεθάνη για κτιριακή μόνωση με τη μορφή ψεκασμού

Ο Απρίλιος του 2013 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο, αναφορικά με την κτιριακή μόνωση και τον ψεκασμό της σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης. Την χρονιά αυτή εκδόθηκε το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14315-2, το οποίο ειδικά στην χώρα μας ήρθε για να καλύψει ένα μεγάλο τεχνικό κενό και να δώσει πολλές και οριστικές  απαντήσεις αναφορικά με τον ψεκασμό της πολυουρεθάνης.

Στο συγκεκριμένο τεχνικό πρότυπο αναφέρεται ρητά, πως κατά την κτιριακή μόνωση ενός δώματος (ταράτσας)  χρήσει της  σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης, δεν απαιτείται καμία πρόσθετη εργασία στεγανοποίησης, παρά μόνον η προστασία του μονωτικού υλικού (πολυουρεθάνη) έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας (UV).

Ως μέσο προστασία της πολυουρεθάνης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληθώρα υλικών όπως είναι οι πολυουρεθανικές ρητίνες
Ως μέσο προστασία της πολυουρεθάνης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληθώρα υλικών όπως είναι οι πολυουρεθανικές ρητίνες

Ως μέσο προστασία της πολυουρεθάνης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πληθώρα υλικών όπως είναι οι πολυουρεθανικές ρητίνες, η πολυουρία και τα αδρανή .

Το συγκεκριμένο τεχνικό πρότυπο αποτελεί  πλέον το ιδανικό βοηθητικό εγχειρίδιο, τόσο του τεχνικού κόσμου (μηχανικοί, μελετητές, εφαρμοστές), όσο και των ενδιαφερόμενων ιδιωτών, βάσει του οποίου διασφαλίζεται η ποιότητα κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων μόνωσης, χρήσει ενός υλικού υψηλής τεχνολογίας και ασύγκριτων ιδιοτήτων όπως αυτό της σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρότυπο κατά την εκτέλεση των εργασιών μόνωσης ταράτσας,  θα πρέπει πριν και κατά την διάρκεια του έργου, να λάβουν χώρα μία σειρά μετρήσεων όπως:

  • Η μέτρηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, της θερμοκρασίας του υποστρώματος, της σχετικής υγρασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της απόλυτης υγρασίας του υποστρώματος).
  • Ο έλεγχος της καταλληλότητας του υποστρώματος (ελέγχοντας την τάση αποκόλλησης.)
  • Η μέτρηση του μέσου εφαρμοσμένου πάχους της σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης.
  • Καθώς και η λήψη δειγμάτων από το εφαρμοσμένο μονωτικό υλικό (πολυουρεθάνη) προς μέτρηση της πυκνότητάς του.

Χρήση στην κτιριακή μόνωση

Η V.M.S δραστηριοποιείται στο χώρο των μονώσεων από το 1990 και χρησιμοποιεί για τις ανάγκες των έργων της, τον ψεκασμό της σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης σε διάφορα τμήματα του κτιριακού κελύφους, όπως:

  • την ταράτσα
  • την τοιχοποιία
  • το δάπεδο
  • την Piloti

Η V.M.S έχει εγκαταστήσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO:9001, αναφορικά με τον ψεκασμό της σκληρής αφρώδους.

Τα έργα της μελετώνται και διεξάγονται από εξειδικευμένους Μηχανολόγους ΜηχανικούςΕνεργειακούς Επιθεωρητές (πιστοποιημένους κατά ISO/IEC-17024 και DinCertco),  διασφαλίζοντας σας την απαρέγκλιτη τήρηση της υφιστάμενης τεχνικής προδιαγραφής (EN 14315-2) και με αυτόν τον τρόπο να σας παρέχει  τεχνικά έργα μόνωσης υψηλής ποιότητας, που διαρκούν στο χρόνο.