Μόνωση και σταθεροποίηση τοιχοποιίας

Η θερμομόνωση και η σταθεροποίηση τοιχοποιίας σε μία υφιστάμενη κατοικία αποτελεί  μία από τις βασικότερες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου.

Η πλειοψηφία όμως των υφιστάμενων ελληνικών κατασκευών, είναι κτίρια κτισμένα  μεταξύ του 1960-2000, των οποίων το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η εξωτερική δικέλυφη τοιχοποιία.

Η συγκεκριμένη κατασκευαστική μέθοδος περιλαμβάνει δύο σειρές οπτολίθων (τούβλα), μεταξύ των οποίων υπάρχει κενό της τάξεως των  6-10cm.

Σημαντική παράμετρος που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι επίσης, το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες κατασκευές, λόγω  παλαιότητάς  είναι καταπονημένες από:

  • σεισμικές δονήσεις
  • υγρασία
  • κακή κατασκευή
  • κακή ποιότητα υλικών

Ως εκ τούτου, μία θερμομονωτική λύση η οποία θα μπορούσε να  εκμεταλευτεί τον συγκεκριμένο ‘’άχρηστο κενό χώρο΄΄ μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής σειράς οπτολίθων (τούβλων) και  παράλληλα να ενισχύσει την κατασκευαστική αντοχή της τοιχοποιίας για τα επόμενα 25 έτη, θα ήταν κάτι παραπάνω από ιδανική!

Η λύση αυτή ΄΄ακούει΄΄ στο όνομα  θερμομόνωση με ρευστή πολυουρεθάνη με την μορφή της έγχυσης.

Το θερμομονωτικό υλικό διοχετεύεται  στο διάκενο της υφιστάμενης τοιχοποιίας, μέσω ειδικών οπών από πιστοποιημένο και ειδικευμένο συνεργείο.

Γίνεται χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας καλύπτοντας ακόμα και την πιο παραμικρή ρωγμή, θερμομονώνοντας την τοιχοποιία ενιαία χωρίς ραφές και ενώσεις (100% μηδενικές θερμογέφυρες).

Παράλληλα λόγω της ισχυρής του συγκόλλησης-πρόσφυσης συνδέει-συγκολλεί και συγκρατεί  το σύνολο της δικέλυφης τοιχοποιίας.

Η συγκεκριμένη τεχνική λύση είναι πιστοποιημένη τόσο για την θερμομονωτική της απόδοση, όσο και για την ικανότητά της να σταθεροποιεί και να βελτιώνει την συμπεριφορά της τοιχοποιίας από διεθνείς-ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης.

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της V.M.S είναι στη θέση να αναλάβει πλήρως την εκτέλεση αντίστοιχων τεχνικών έργων μόνωσης υψηλών προδιαγραφών.