Μόνωση ταράτσας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις, αξιολογώντας τις απαιτήσεις του έργου ανά περίπτωση. Στη μόνωση ταράτσας μπορούμε να επιλέξουμε από πληθώρα πιστοποιημένων συστημάτων όπως:

  • Συστήματα Σκληρής Αφρώδους Πολυουρεθάνης
  • Συστήματα Διογκωμένης-Εξηλασμένης Πολυστερίνη
  • Ρητινικά Συστήματα Στεγανοποίησης
  • Συστήματα Πολυουρίας

Δίνουμε βαρύτητα στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος μόνωσης, μελετώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατασκευής όπως : αντοχή του κτιρίου σε φορτία, προοπτική χρήσης της επιφάνειας, τεχνικές δυσκολίες κατά την εφαρμογή, επιθυμητή διάρκεια ζωής του συστήματος και προτείνουμε στους πελάτες μας την βέλτιστη κατασκευαστική πρόταση.

Ανεξάρτητα την επιλογή του συστήματος μόνωσης, η διαχρονική ποιότητα (ISO 9001) του έργου , εξασφαλίζεται τόσο από τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  (σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνής τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα), ο οποίος διεξάγεται από τους ειδικευμένους ενεργειακούς μηχανικούς μας τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό (μετρητικά μηχανήματα και μηχανήματα  εφαρμογών), που χρησιμοποιούμε όσο και από την εκτέλεση των εργασιών από τεχνικό  προσωπικό το οποίο φροντίζουμε να εκπαιδεύεται (DinCertco)(ISO/IEC 17024)  συνεχώς