Με εμπειρία στη θερμομόνωση κατοικίας και επαγγελματικών χώρων, η εταιρεία σας ενημερώνουμε για το οικονομικό όφελος

που παρέχει η σωστή θερμομόνωση  σε σχέση με την λειτουργία κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού.

Ανεπάρκεια απόδοσης κεντρικής θέρμανσης;

Στην Ελλάδα παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της ανεπάρκειας, των μονάδων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού .

Σε αρκετές εγκαταστάσεις (επαγγελματικές, ή μη), τόσο το καλοριφέρ (χειμώνας) , όσο και τα κλιματιστικά (καλοκαίρι) αδυνατούν, να προσδώσουν στο χώρο την επιθυμητή θερμοκρασία, παρ όλη την αδιάκοπη λειτουργία τους.

Αυτό δημιουργεί συχνά προβληματισμούς, σχετικά με την απόδοση της εγκατάστασης. Οι εντυπώσεις αυτές όμως, είναι λανθασμένες. Οι δυνατότητες των μηχανημάτων είναι δεδομένες. Τόσο οι κλιματιστικές μονάδες, όσο και αυτές της κεντρικής θέρμανσης, έχουν επιλεγεί κατόπιν μελέτης,  ώστε να λειτουργούν και να αποδίδουν τα αναμενόμενα.

Είναι άδικο να απαιτεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης από την μονάδα κεντρικής θέρμανσης, να θερμάνει το χώρο, όταν σύμφωνα με την μελέτη θα έπρεπε να υπάρχει η κατάλληλη θερμομόνωση κατοικίας, η οποία για διάφορους λόγους δεν εφαρμόστηκε ποτέ!

Ο συνήθης τρόπος θέρμανσης-κλιματισμού μιας σύγχρονης ελληνικής κατοικίας, είναι συνδυασμός κεντρικής θέρμανσης  (χειμώνα) και κλιματιστικών (καλοκαίρι). Εάν το κτίριο είναι αμόνωτο τα μηχανήματα δουλεύουν αδιάκοπα, χωρίς να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο χώρος είτε δεν αποκτά την επιθυμητή θερμοκρασία, είτε δεν μπορεί να την διατηρήσει, όταν σταματά η λειτουργία των μηχανημάτων.Συνεπώς, για να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί , ένα άνετο περιβάλλον, τα μηχανήματα λειτουργούν ΄΄αναγκαστικά΄΄ συνεχώς, πράγμα οικονομικά ασύμφορο.

Εάν όμως το κτίριο θερμομονωθεί σωστά, τότε επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στις θερμικές απώλειες και παράλληλα οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Ο χώρος του κτιρίου, θερμαίνεται το χειμώνα και ψύχεται το καλοκαίρι πολύ πιο σύντομα, μα πάνω από όλα διατηρεί τη θερμοκρασία, που του προσδίδουν τα μηχανήματα, σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο (χωρίς να απαιτείται η αδιάκοπη λειτουργία τους).

Οικονομικό όφελος

Θα μελετήσουμε το οικονομικό όφελος, που προκύπτει σε μία κατοικία 150m2,  εάν μονώσουμε μόνο την οροφή της (από την οποία παρατηρούνται θερμικές απώλειες περίπου  ίσες με το 40% των συνολικών του κτιρίου).

Στους υπολογισμούς μας δεχόμαστε ότι η κατοικία θερμαίνεται το χειμώνα  για 5 μήνες επί 8 ώρες ημερησίως ΠΙΝΑΚΑΣ 1 και αντίστοιχα ψύχεται το καλοκαίρι  για 3 μήνες επί 5 ώρες ημερησίως ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Ως θερμομονωτικό υλικό θα χρησιμοποιήσουμε την σκληρή αφρώδη πολυουρεθάνη, εφαρμοσμένη με την μέθοδο του ψεκασμού (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο για τον ψεκασμό πολυουρεθάνης ΕΝ 14315-2) και θα εξετάσουμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις πάχους του υλικού (4cm, 5cm, 6cm).

Στην περίπτωση αμόνωτης οροφής, οι θερμικές απώλειες είναι:

QΟΡΟΦΗΣ 1=U * F* Δt=11.858 W

Κατά αντιστοιχία, στην  θερμομόνωση κατοικίας με 4cm πολυουρεθάνης (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο για τον ψεκασμό πολυουρεθάνης ΕΝ 14315-2) έχουμε:

QΟΡΟΦΗΣ 2 =U * F * Δt= 1.784 W

Συνεπώς μειώνουμε τις απώλειές μας κατά 10.074 W

Έχουμε δεχθεί ότι η  κεντρική θέρμανσης θα λειτουργεί  πέντε μήνες το χρόνο και για οκτώ ώρες ημερησίως.

Συνεπώς θα λειτουργεί για 5 μήνες Χ 30 ημέρες Χ 8 ώρες, δηλαδή για 1.200 ώρες.

Συνεπώς, οι ετήσιες απώλειες τις οποίες μας ‘’ γλιτώνει ‘’ η θερμομόνωση είναι 10.074W X 1.200h=12.088.800 Wh=12.089kWh (η διαφορά στην τιμή σε σχέση με αυτή του πίνακα 1 έχει να κάνει με στρογγυλοποίηση των τιμών).

Με δεδομένο ότι 1 λίτρο πετρελαίου αποδίδει ~9,9kWh, οι 12.089kWh που εξοικονομούμε θα κατανάλωναν 1.221 λίτρα πετρελαίου (με κόστος 1,12€/λίτρο).

 Δηλαδή  με σωστή θερμομόνωση κατοικίας εξοικονομούμε 1.368€ ετησίως (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

 

ΟΡΟΦΗ 150 m2 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΜΟΝΩΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ (kWh) ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ  

Πολυουρεθάνη 4cm 12.089 1.221 1.368
Πολυουρεθάνη 5cm 12.464 1.259 1.410
Πολυουρεθάνη 6cm 12.727 1.286 1.440

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μεγέθη που προκύπτουν από την χρήση κλιματιστικής μονάδος, στο ίδιο κτίριο, κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Στους υπολογισμούς μας έχουμε θεωρήσει, ότι η κλιματιστική εγκατάσταση λειτουργεί για τρεις μήνες και επί πέντε ώρες ημερησίως.  Επίσης σημειώνουμε ότι η κατανάλωση  αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο για την λειτουργία των μηχανημάτων, με κόστος 0,097 €/kwh (μέση τιμή) λόγω της κλιμακωτής κοστολόγησης της Δ.Ε.Η.

 

ΟΡΟΦΗ 150 m2 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΜΟΝΩΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ (kWh) ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (kWh) ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (€) 
Πολυουρεθάνη 4cm 4.533 4.533 440
Πολυουρεθάνη 5cm 4.674 4.674 453
Πολυουρεθάνη 6cm 4.773 4.773 463

 

Τα περισσότερα κτίρια λειτουργούν συνδυαστικά, οπότε αντιλαμβανόμαστε πως το ετήσιο οικονομικό όφελος με θερμομόνωση κατοικίας, προκύπτει από το άθροισμα των παραπάνω τιμών.  Έτσι στην περίπτωση της μόνωσης, μόνο της οροφής με 4cm πολυουρεθάνη, το ετήσιο οικονομικό όφελος ανέρχεται στα 1.808€ (1.368€+440€).Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, πως το οικονομικό όφελος  που προκύπτει , στην περίπτωση που το κτίριο είναι πλήρως μονωμένο, είναι πολύ μεγαλύτερο.

 

Παράλληλα με το οικονομικό όφελος μιας τέτοιας επένδυσης, προκύπτει και περιβαλλοντικό όφελος, αρκεί μόνο να σκεφτούμε, πως μειώνεται τόσο η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου, το ελάχιστο κατά 1.200 λίτρα, όσο και η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, το ελάχιστο κατά 4.500 kWh (ανά κτίριο επιφάνειας 150m2).